+3
Completed

Žádosti o přístup

Mageo 3 years ago in Official updated 3 years ago 202

Jako uživatelé mageo.cz máte možnost být mezi prvními, kteří vyzkouší nové mageo.com. Napište nám zde své "ID" z mageo.cz a my vám, jako skupině prvních uživatelů, povolíme přístup. Vyčkejte prosím zde na potvrzení, že je přístup aktivován. Až poté se půjde na mageo.com přihlásit.


Používáním mageo.com v testovacím režimu souhlasíte s následujícím:

  • Obsah mageo.cz byl přenesen do skupiny mageo.cz v mageo.com při zahájení testovacího režimu a nadále nebude synchronizován s mageo.cz.
  • Mageo.com běží v testovacím režimu a některé akce nemusí částečně či vůbec fungovat nebo může docházet k chybám.
  • Uživatelské rozhraní a jeho ovladání nejsou ergonomické a finální.
  • Během testovacího režimu může docházet k neohlášeným odstávkám.
  • Obsah nahraný či viditelný na mageo.com nemusí být dostupný/viditelný mimo testovací režim. Stejně tak není garantováno zachování jakéhokoli dosaženého stavu, nasbíraných předmětů, bohatství nebo jakéhokoli jiného atributu či nastavení.
  • Obsah nevhodný pro nezletilé (osoby mladší 18 let) musí být při vkládání takto označen. Zákonem definovaný nevhodný obsah je pornografie, hrubé násilí apod.
  • Obsah porušující zákony ČR (dětská pornografie, extrémistický obsah, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, trýznivé týrání zvířat apod.) není tolerován vůbec.
  • Enigmatus s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, ztráty či náklady vzniklé používáním mageo.com.

Aktualizace 2.10.2017: Všichni existující uživatelé z mageo.cz mají přistup povolen a nemusí již žádat.